FREE TIP 05.11.2023

Charlton-Cray Valley@HT-FT 1-1 ODD:1.35

Tromso-Stromsgodset@1 ODD:1.44