FREE TIP 26.02.2023 KR Reykjavik-Vestri@HT-FT 1-1 ODD:1.32 Sittard-Feyenoord@2 ODD:1.40